«Обласний бюджет перейшов до нового режиму функціонування»
  • «Обласний бюджет перейшов до нового режиму функціонування»
21 Грудня
16:42

Витяг із виступу голови бюджетної комісії Геннадія Мазура на сесії Вінницької обласної ради 20 грудня 2016 року.

Перш за все потрібно відзначити, що обласний бюджет є віддзеркаленням роботи економіки області. 

Ви можете бачити динаміку Валового регіонального продукту за 2004-2017 роки. Показники росту на 2016 і 2017 роки розраховані нами на основі прогнозованих темпів росту основних секторів економіки, які зафіксовані у проекті Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2017 р. Тобто, розрахунки показують, що після майже 5%-го падіння економіки області у 2015 році, ми входимо у фазу низьких темпів росту, на рівні 1-3% на рік. І це звичайно непокоїть та з іншого боку, вимагає від нас та від виконавчої влади більш активніших дій по ефективному виконанню Програми економічного і соціального розвитку області, яку ми щойно ухвалили.

Слайд3

Як наслідок кризових явищ у економіці країни та області, у 2014-2015 роках спостерігається чисте скорочення кількості суб’єктів господарювання на 13441 одиницю. Можна констатувати, що підприємці області не витримують наявного податкового тиску, жорсткої монетарної політики Нацбанку, яка зробила кредити недоступними. В результаті, навіть при умові чистого збільшення кількості суб’єктів господарювання за 2016 рік на 3000 одиниць, нам найближчі роки доведеться лише надолужувати втрачене в частині розбудови підприємницького клімату та покращення регуляторних умов ведення бізнесу.

Наголошую, що комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм чітко контролюватиме, щоб задекларовані у Регіональній програмі розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 рік заходи виконувались в повній мірі. Особливо звертаю увагу на необхідність справедливого і неупередженого розподілу 1,5 млн.грн., які передбачені у обласному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок по залученим малим і середнім бізнесом кредитам в банках. В зв’язку з цим звертаюсь до голови обласної державної адміністрації із пропозицією щодо включення депутатів обласної Ради до комісії по відбору претендентів для відшкодування відсотків за рахунок коштів обласного бюджету.

Слайд4

Окрім того, мене як голову бюджетної комісії непокоїть ситуація, яка склалась на регіональному ринку праці, тим паче що це напряму пов’язано із дохідною частиною обласного бюджету. Мова іде про рівень оплати праці. Так, за результатами січня-жовтня 2016 року область знаходиться на 13-му місці в Україні за рівнем середньомісячної заробітної плати, цей показник майже на 20% нижчий за середньоукраїнський. Щодо чисельності зайнятого населення, то прогноз центру зайнятості на 2016-2017 роки (число зайнятих на рівні 675 тис.грн.), який відзначений у проекті змін до обласної програми зайнятості, фактично фіксує ті негативні тенденції, які ми спостерігаємо.

Вважаю, що нам потрібно активніше працювати в напрямку активізації регіонального ринку праці. Це питання уже обговорювалось на бюджетній комісії в ході розгляду проекту рішення про внесення змін до Про внесення змін до Програми зайнятості населення Вінницької  області на період до 2017 року. Тому закликаю Департамент соціальної політики спільно з центром зайнятості та Департаментом регіонального розвитку активніше працювати у 2017 році над вирішенням цих питань, в тому числі через виконання суміжних заходів по інших обласних програмах.

Слайд5

Для активізації економіки області, наповнення місцевих бюджетів усіх рівнів критично важливо прямі іноземні інвестиції. На жаль, Вінницька область в даному аспекті суттєво відстає від інших регіонів України, маючи показник залучення прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одного жителя всього 117 дол.США. Нижче нас тільки 4 регіони України.

Вважаю, що нам потрібно суттєво активізувати цей напрям роботи. Більшу ініціативу на цьому полі має проявляти Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.

 

Слайд6

Щодо динаміки доходів загального фонду Зведеного бюджету області, то за останніх 4 роки у номінальному та реальному вираженні. Дуже показовими є 2014 і 2015 рік. В ці роки номінальні доходи виросли на 6,3% і 36,49%, в той час як реальні (скореговані на індекс споживчих цін або індекс інфляції) – скоротились на 13,78% та 1,66%, відповідно. У 2016 році очікуване реальне зростання доходів місцевих бюджетів області буде майже в 2 рази менше за номінальний ріст. Тобто, я привертаю Вашу увагу, що аналізуючи динаміку дохідної бази обласного та інших місцевих бюджетів області, ми повинні мати на увазі, що значний вплив на зміну цих показників має інфляційний фактор.

Слайд7

Переходячи безпосередньо до аналізу обласного бюджету, хочу відзначити, що протягом останніх років суттєво зменшилась вага обласного бюджету у структурі Зведеного бюджету області. Так, якщо у 2013-2014 роках доходи загального фонду обласного бюджету складали понад 33% від доходів Зведеного бюджету області, то після суттєвих змін у бюджетному законодавстві і як наслідок перерозподілу дохідної бази місцевих бюджетів, частка доходів зменшується до 15-16% у 2015-2016 роках.

Тобто, ми бачимо, що обласний бюджет перейшов до нового режиму функціонування, який базується на пріоритетній підтримці закладів та установ обласного рівня. Звичайно, програмні заходи, які стосуються жителів усієї області також будуть фінансуватись, однак, в умовах обмеженості фінансових ресурсів, ключовий фокус видаткової частини обласного бюджету зміщується на розвиток закладів обласного рівня і максимальне зростання якості і доступності послуг, що вони надають.  

Слайд8

В структурі ж фінансування обласного бюджету як і раніше продовжує домінувати галузь охорони здоров’я. Цим проектом навіть передбачається зростання питомої ваги галузі у видатковій частині на 3,2 відсоткових пункти порівняно із уточненим планом на 2016 рік. Питома вага інших галузей залишається практично на цьогорічному рівні.

Хочу відзначити, що бюджетна комісія як в ході розгляду проекту обласного бюджету на 2017 рік, так і в процесі року активно співпрацювала із керівниками департаментів і управлінь облдержадміністрації – головними розпорядниками коштів в частині оптимізації і підвищення ефективності їх видатків. Зокрема, потрібно наголосити на таких аспектах:

- необхідність посилення фінансування інтернатних закладів системи соціального захисту. Мої особисті виїзди разом з іншими депутатами обласної Ради до Брацлавського та Ладижинського інтернатів показали, що там є величезний пласт роботи щодо покращення стану перебування підопічних. Вважаю, заклади соціального захисту повинні бути одним із головних пріоритетів при розподілі капітальних видатків на початку 2017 року;

- нам потрібно далі рухатись в напрямку підвищення ефективності видатків в галузі культури. Першою кроком в цьому напрямку є запуск процедури реорганізації КП Вінницякіно. Хочу відмітити, що саме активна позиція бюджетної комісії дала можливість запустити цей процес. В ході розгляду бюджету на 2017 рік нами було внесено зміни до проекту рішення в частині передбачення дотації цьому підприємству лише на 1 квартал 2017 року. Решта коштів без розподілу резервується в Управлінні культури і мистецтв облдержадміністрації і буде розподілена після процедури реорганізації. Разом із тим, нам потрібно рухатись далі, в напрямку підвищення видатків галузі, зокрема, в частині фінансування обласних бібліотек, училищ культури;

- комісія активно попрацювала із керівництвом фізкультурно-спортивних товариств з метою підвищення ефективності видатків обласного бюджету і в цьому напрямі. Ми вважаємо, що потрібно переходити на модель надання фінансової підтримки таких товариств та максимального забезпечення ефективної діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Слайд9

В частині фінансування обласних програм відзначу, що у 2017 році очікується, що з обласного бюджету будуть виділятись кошти на фінансування 31 обласної програми із 48, що будуть чинними у 2017 році. Зменшення кількості програм, які фінансуються з обласного бюджету порівняно із 2016 роком пов’язано із завершенням дії ряду обласних програм у 2016 році та включенням їх заходів до інших діючих програм.

Прогнозний обсяг фінансування обласних програм на 2017 рік становить 405,9 млн.грн. Із них 134 млн.грн. – це нерозподілений бюджет розвитку обласного бюджету. Хочу наголосити, що ми на початку 2017 року будемо повертатись до бюджетного питання ще раз для розподілу цих коштів та вільних залишків, які виникнуть станом на 1 січня 2017 року. Маючи нагоду, звертаюсь до усіх керівників департаментів і управлінь – головних розпорядників коштів обласного бюджету із вимогою щодо якнайшвидшого напрацювання та подання пропозицій щодо фінансування у 2017 році розвиткових проектів по підвідомчим Вам закладам. Ще раз звертаю Вашу увагу, що з нового року ми переходимо до програмно-цільового методу виконання бюджету, який передбачає фінансування не закладу чи установи, а результату, який необхідно досягти. Ми як бюджетна комісія будемо слідкувати, щоб ті показники, які зафіксовані у паспортах бюджетних програм виконувались і кожна бюджетна гривня витрачалась із максимальним ефектом.

Хочу також відзначити, що по ряду обласних програм нам важливо залучати районні та міські бюджети міст обласного значення з метою досягнення максимального результату від їх реалізації. Маємо уже позитивний досвід в цьому плані по співфінансуванню програми Власний дім, і його потрібно розширювати, залучаючи кошти бюджетів базового рівня, а не лише районних бюджетів.

Слайд10

Важливим аспектом діяльності комісії щодо наповнення обласного бюджету є контроль за роботою комунальних підприємств. Адже, сумарно згідно проекту обласного бюджету, ми плануємо залучити до обласного бюджету від податку на прибуток та відрахування частини чистого прибутку комунальних підприємств біля 5 млн.грн. Вважаю, що це не межа. У нас є ще резерви для збільшення цього показника. Я думаю, що після заслуховування звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств за 2016 року, ми вийдемо з пропозицією щодо корегування їх планів на 2017 рік, і відповідно, отримаємо вищі цифри по їх платежам до обласного бюджету.

Отже, слід зауважити, що обласний бюджет покликаний вирішувати такі основні задачі, як: доступність та якість послуг для населення, розвиток бізнесу та залучення інвестицій, соціальний захист громадян.

Прошу усіх депутатів підтримати проект обласного бюджету із тими змінами, що внесені бюджетною комісією та мною як депутатом обласної Ради з метою надання можливості усім бюджетних закладам та установам з 1 січня 2017 року нормально розпочати свою роботу.

Геннадій Мазур, голова комісії з питань бюджету,

фінансів та обласних програм Вінницької обласної ради

Автор: Геннадій Мазур:
Коментарів 0

Читайте також:

24 Квітня
Геннадій Мазур ініціює звернення про збільшення прожиткового мінімуму до рівня мінімальної зарплати
24 Квітня
Геннадій Мазур: «Створення Тростянецької ОТГ не може починатись з обману»
24 Квітня
Вінницький депутат закликав Уряд виділити кошти на урядову агенцію
24 Квітня
«В Україні критична суспільно-політична ситуація, люди вимагають радикальних змін та інших політичних лідерів»
24 Квітня
«Обласні депутати зобов’язані шукати шляхи вирішення загальноукраїнських проблем»
24 Квітня
Традиційно на новорічні та різдвяні свята малеча Тростянеччини отримала святкові подарунки

Всі новини

19:46
Пнд
У Жмеринці Червоний Хрест влаштував благодійну акцію для нужденних (ФОТО)
18:24
Пнд
У прикордонному селі на Вінниччині знайшли схованку боєприпасів
17:11
Пнд
Моргунов «просуває» вінницький аеропорт в Іспанії
16:18
Пнд
Підліток, який упав з висотки на Вінниччині, виявився руфером
15:37
Пнд
Двоє бандитів нападали на самотніх літніх жінок на Вінниччині
14:55
Пнд
Геннадій Мазур ініціює звернення про збільшення прожиткового мінімуму до рівня мінімальної зарплати
14:08
Пнд
Цього тижня аграрії Вінниччини завершать ранню посівну
13:20
Пнд
Хто з немовлят Вінниці став найспритнішим у повзанні?
12:42
Пнд
До Якушинець Вінницького району приєдналися села Некрасове і Дашківці
12:01
Пнд
Лісівники освіжили дендропарк музею Грушевського на Козятинщині
11:14
Пнд
На концерт до фонтану Roshen запросили атовців і людей з інвалідністю (ФОТО)
10:23
Пнд
Від машин лишилися половинки: у Вінниці в ДТП загинули дві людини (ФОТО)
09:50
Пнд
Марина Порошенко відкрила інклюзивний центр у Жмеринці (ФОТО)
08:56
Пнд
Аграрії Вінниччини та Молдови вивчали інноваційні технології ведення сільського господарства (ФОТО)
08:00
Пнд
У Вінниці дівчата ледь не спалили квартиру, готуючи їсти
07:00
Пнд
Ми хочемо поговорити про це, :) – сьогодні день психолога!
17:32
Сб
Повітряними кулями та фаєр-шоу дивуватимуть на авіафесті в Могилеві-Подільському
15:50
Сб
На Вінниччині 12-річний підліток втік з реабілітаційного центру і блукав вулицями (ФОТО)
14:28
Сб
«Маски-шоу», стоп!», - колектив вагоноремонтного заводу мітингував під Вінницькою облрадою (ФОТО, ВІДЕО)

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"