«ВРУ вдалося ухвалити важливі рішення, але ще більше питань залишилися невирішеними»
  • «ВРУ вдалося ухвалити важливі рішення, але ще більше питань залишилися невирішеними»
24 Липня
12:17

Завершилася чергова сесія Верховної Ради України. З одного боку нам вдалося обговорити та ухвалити ряд важливих рішень, однак, ще більше питань залишилося не вирішеними.

Що стосується конкретно моєї роботи в законотворчому процесі, то за час роботи цієї сесії ВРУ я виступив із законодавчою ініціативою та долучився до 14 законопроектів. Законопроекти стосуються багатьох сфер: аграрного комплексу, освіти, регламентних питань, захисту державної таємниці та незаконного полювання.

Однак, оскільки, саме аграрному комплексу присвятив усе своє життя та є членом Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, найбільшу частину в моїй законотворчості займають питання аграрного комплексу, серед них і вирішення питання колективної власності на землю, державне регулювання виробництва і обігу спирту, внесення змін до Земельного кодексу України щодо переоформлення деяких прав на землю, зміни до Закону України "Про Митний тариф України", щодо ввезення пестицидів на митну територію України, врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур, а також питання сільськогосподарської кооперації та внесення змін до Податкового кодексу України щодо сільськогосподарських кооперативів.

Аграрний сектор

Законопроект № 6049-1 від 23.02.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні».       

  Законопроект на законодавчому рівні визначає правила використання масиву земель сільськогосподарського призначення, якими передбачається:

-надати право землекористувачу, який використовує значну частину земель масиву, на одержання в оренду земель під польовими дорогами (із встановленням обов’язку встановлення земельних сервітутів для доступу до інших земельних ділянок масиву;

- надати орендарям земельних ділянок, розташованих у масиві, право надавати їх у суборенду орендарю іншої земельної ділянки у тому ж масиві, без погодження з орендодавцем, залишаючись відповідальним за виконання договору оренди.

- надати право землекористувачу, який використовує істотну частину земель масиву (75% від загальної площі) на одержання в оренду (суборенду) інших земель масиву із наданням їх власникам (орендарям) інших рівноцінних земельних ділянок у тому ж масиві, надати можливості фізичним та юридичним особам використовувати земельні ділянками під лісосмугами та іншими захисними насадженнями на праві оренди, право на яке буде набуватись без проведення земельних торгів.

Законопроект № 6075   від 10.02.2017   «Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" щодо виробництва алкогольних напоїв із спирту солодового».

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» регламентується перелік спиртів, які можуть використовуватись для виробництва алкогольних напоїв. Використання інших видів спирту для виробництва алкогольних напоїв і харчових продуктів забороняється. Для виробництва алкогольних напоїв із спирту солодового використовується спирт, отриманий шляхом дистиляції збродженого сусла та/або пива за спеціальною технологією. Оскільки його використання не регламентується зазначеним Законом, обмежується право вітчизняних виробників щодо випуску конкурентоспроможного, якісного алкоголю, зокрема віскі. Існуючі норми Закону призводять до нерівних умов конкуренції між вітчизняними та закордонними виробниками, що обмежує можливості вітчизняних товаровиробників.

Внесення запропонованих змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» спрямовано на законодавче врегулювання зазначених питань.

Законопроект № 6148   від 28.02.2017   «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо переоформлення деяких прав на землю, набутих до набрання чинності Земельним кодексом України».

Сьогодні існують проблеми у законодавчому забезпеченні переоформлення права постійного користування земельними ділянками. Так, відповідно до статті 134 Земельного кодексу України право оренди на земельні ділянки набувається лише за результатами земельних торгів. За таких умов жодна особа не зацікавлена переоформлювати право постійного користування землею чи право довічного успадковуваного володіння землею на право її оренди, адже вона не має впевненості, що переможцем аукціону виявиться саме вона.

Проте і користування земельною ділянкою на праві постійного користування зазначеними особами створює значні незручності. Справа в тому, що громадяни – суб’єкти такого права одержали його ще у 90-ті роки і сьогодні в більшості є особами похилого віку. Проте право постійного користування не спадкується і у разі смерті переходить не до спадкоємців, а до держави. У випадку, коли земельна ділянка, наприклад, призначена для ведення фермерського господарства, це означає фактично припинення діяльності такого господарства.

Тому доцільним є надання можливості фізичним та юридичним особам, які мають земельні ділянки на праві постійного користування чи довічного успадковуваного володіння землею переоформити такі права на право оренди.

Законопроект №6422 від 28.04.2017 «Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України".

Основна мета розроблення проекту Закону є введення нульової ставки митного регулювання ввезення в Україну з інших країн (за виключенням Російської Федерації) мінеральних добрив, що дасть змогу врегулювати питання захисту сільськогосподарського виробництва від сезонного коливання цін, які декларуються вітчизняними хімічними підприємствами, що їх виробляють.

Попри ведення на Сході України антитерористичної операції та збройну російську агресію, український ринок мінеральних добрив монополізований та значною мірою залежить від ринку міндобрив Російської Федерації.  Оскільки мінеральні добрива є запорукою отримання високих і сталих врожаїв, доцільно забезпечити сприятливі умови імпорту мінеральних добрив з Казахстану, Узбекистану, Білорусії, Польщі, Китаю, Канади, Литви, Болгарії, Норвегії, Фінляндії та інших країн-партнерів.

Законопроект № 6527 від 31.05.2017 «Про сільськогосподарську кооперацію». 

Проект Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» розроблено з метою системного та комплексного регулювання усіх правовідносин щодо утворення, діяльності та припинення сільськогосподарських кооперативів з урахуванням міжнародних стандартів та кращих світових практик. 

Законопроектом пропонується нова редакція Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», якою врегульовано усі ключові питань створення та діяльності  сільськогогосподарських кооперативів в Україні в єдиному законодавчому акті.  Такий підхід дозволяє створити комплексну та зручну у користуванні законодавчу основу для сільськогосподарської кооперації, а також усунути існуючі на сьогодні колізії між різними законодавчими актами з цього питання.

Законопроект № 6587   від 14.06.2017   «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сільськогосподарських кооперативів».     

Цей документ вносить зміни до деяких положень Податкового кодексу України, зокрема тих, що стосуються діяльності неприбуткових організацій, а також оподаткування кооперативних виплат.

Законопроект № 6606   від 21.06.2017 «Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України».

Проектом Закону пропонується усунути колізії правових норм щодо регулювання завезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів. Чинним законодавством передбачено, що обов’язковою умовою завезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів  є документальне підтвердження їх державної реєстрації в країні, де вони виробляються. Однак, цю норму у ряді випадків на практиці виконати неможливо через ряд причин.

 Законопроект № 6673  від 06.07.2017   «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур».

На сьогодні окремі фітосанітарні процедури в Україні потребують вдосконалення та приведення у відповідність із законодавством Європейського Союзу. Це, серед іншого, дозволить вирішити ряд проблем функціонування системи захисту рослин та мінімізувати витрати і ризики сільгосптоваровиробників та експортерів продукції рослинного походження.

Основні положення законопроекту передбачають:

- встановлення процедури уповноваження лабораторій на здійснення фітосанітарної експертизи (аналізів);

- запровадження Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій, функціонування якого дозволить створити ефективну систему простежуваності висновків лабораторій та фітосанітарних сертифікатів, виданих на їх основі, з метою запобігання корупції;

- законодавче врегулювання проведення фітосанітарної експертизи та арбітражної фітосанітарної експертизи;

- визначення строку дії на території України фітосанітарного сертифіката – 14 днів;

- запровадження адміністративної відповідальності посадових осіб фітосанітарних лабораторій за неналежне дотримання законодавства про карантин рослин під час проведення фітосанітарної експертизи;

- урахування фітосанітарних вимог країни-імпортера при видачі фітосанітарного сертифіката на експорт та реекспорт.

Інші питання

Законопроект № 6086 від 15.02.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань організації та забезпечення охорони державної таємниці».

Метою проекту є вдосконалення законодавства у сфері охорони державної таємниці, а саме:

- створення додаткових умов для забезпечення Україною збереження секретної інформації відповідно до взятих на себе зобов’язань за міжнародними договорами України про взаємний захист секретної інформації;

- встановлення кримінальної відповідальності за неповідомлення про набуття такими особами громадянства (підданства) іншої держави (держав).

Тож пропонується внести зміни до законодавства щодо особливого порядку організації та забезпеченні охорони державної таємниці органами військового управління, частинами і підрозділами Збройних Сил України та інших військових формуваннях при виконанні завдань за призначенням.

Законопроект №6216 від 21.03.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обов'язку службових осіб подавати інформацію про наявність громадянства (підданства) іншої держави (держав)».

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, передбачивши покарання за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно наявності громадянства (підданства) іншої держави (держав), та Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язавши зазначати у декларації про наявність громадянства (підданства) іншої держави (держав).

Законопроект №6352 від 12.04.2017 «Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо підвищення ефективності пленарних засідань Верховної Ради України)».

Дослідження проблемних аспектів діяльності національного парламенту дозволює узагальнити основні чинники, які знижують ефективність здійснення Верховною Радою своїх законодавчих та контрольних повноважень, і призводять до „відірваності” парламенту від потреб та інтересів суспільства.

Одним з таких чинників іноді стає зловживання окремими його представниками наданими їм повноваженням і можливостями. Так, зокрема, у законі міститься норма, яка дозволяє у разі наявності волевиявлення представників двох різних депутатськийх фракцій, частіше за все недоцільно, відкладати розгляд вкрай важливих для країни питань. При цьому інколи таке відкладення здійснюється майже самовільно, за наявності значної кількості заперечень. Крім того, з урахуванням таких перерв іноді взагалі не видається можливим здійснити розгляд законопроекту, який був визначений у порядку денному пленарного засідання. При цьому, загальновідомим є той факт, що, враховуючи те, що Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади, ефективність її роботи беззаперечно залежить від кількості принятих нею законів, що в свою чергу на даний час є вкрай важливим для забезпечення виходу держави із системної кризи, забезпечення умов для повноцінного входження України у світове співтовариство та поступального розвитку країни в усіх сферах суспільного життя.

Законопроект № 6365   від 13.04.2017   «Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо забезпечення підвищеної ефективності роботи Верховної Ради України у зв'язку з проведенням антитерористичної операції)».              

З часу проведення антитерорестичної операції завдяки героїзму українських воїнів вдалось зменшити площу, яка тимчасово знаходиться не під контролем Української держави, а також вдалось стабілізувати лінію фронту, який розмежовує тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей та підконтрольну Україні територію. Однак, необхідність посилення ефективності роботи державних органів на час проведення антитерористичної операції залишається вкрай актуальною.

Законопроектом вноситься зміна до Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” та пропонується доповнити його положенням про те, що на період проведення антитерористичної операції, встановленого Законом України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції, пленарні засідання Верховної Ради України не можуть оголошуватись закритими до повного розгляду усіх питань, включених до порядку денного пленарного засідання, підготовленого у відповідності до частини першої статті 25 цього Закону.

Законопроект № 6506   від 25.05.2017   «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації)».

Законопроектом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України, виключивши норму діючої редакції, яка передбачає можливість передачі з 1 січня 2018 року вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнем «молодший спеціаліст», на фінансування до місцевих бюджетів.

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України передати самостійні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації на фінансування до місцевого бюджету, ставлять фактично в нерівні фінансові умови зазначені навчальні заклади, адже у порівнянні з аналогічними закладами в складі ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (університети, академії, інститути), фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України. Така ситуація в свою чергу призведе до законодавчої нерівності вищих навчальних закладів.

Законопроект №6708 від 13.07.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо негайного подолання кризової ситуації, що склалася у зв'язку із незаконним полюванням».

Сучасний стан ведення мисливського господарства потребує посилення юридичної відповідальності за порушення законодавства по охороні мисливських угідь. Численні випадки браконьєрства лише підтверджують недієвість законодавства про адміністративні правопорушення яке не змінювалося багато років.

Сучасне законодавство не передбачає відповідальності за реалізацію м’яса та мисливських трофеїв без підтверджуючих документів в закладах харчування та торгівлі. Також не передбачені такі функції контролю в новостворених центральних органах виконавчої влади.

Сучасні браконьєри не тільки озброєні краще ніж охорона мисливських угідь, а й використовують на полюванні тепловізори, які заборонені відповідними міжнародними конвенціями. В той же час, законодавство не передбачає відповідальності за їх застосування.

Тож законопроект має на меті:

-  підвищення ефективності охорони мисливських угідь;

- удосконалення норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, запровадження нових складів правопорушень у сфері мисливського господарства;

- забезпечення можливості всіх представників охорони мисливських угідь на складання протоколів про порушення правил полювання;

-  забезпечення контролю за реалізацією мисливських тварин та трофеїв.

IMG_3588

Микола Кучер, народний депутат України

Автор: Микола Кучер:
Коментарів 2
Іван 13:37 / 24.07.2017
Молодець Микола Іванович. Пишаюся, що голосував за нього. Він приклад для усіх народних виборців. Він встигає скрізь, і людям допомагати, і закони потрібні розробляти.
Наталя 17:08 / 24.07.2017
Кучер як завжди-працює!

Читайте також:

16 Січня
«Криза з дизельним пальним - це черговий виток боротьби за українську землю»
16 Січня
«Обласний бюджет вимагає прозорості, а не політиканства»
16 Січня
Якою ми хочемо бачити Україну за 5 років
16 Січня
«Змінити ситуацію в галузі охорони здоров'я ще не пізно»
16 Січня
«Ситуація із необґрунтованим скороченням субсидій може призвести до соціальних вибухів»
16 Січня
«Головною у Конституції має бути людина. Все інше – похідне»

Всі новини

16:02
Срд
На Жмеринщині водій Nissan злетів з дороги в кущі (ФОТО)
15:20
Срд
«Прозорі офіси» Вінниці надають понад півтисячі послуг
14:35
Срд
Кавалер з інтернету побив та пограбував вінничанку
13:56
Срд
На Вінниччині через кордон не пустили дві фури
13:11
Срд
На території Вінниччини оголошено жовтий рівень небезпеки
12:28
Срд
У лікарні помер ще один водій потрійної ДТП під Вінницею
11:50
Срд
На Вінниччині 95 зубрів утворили два стада
11:04
Срд
У Могилеві-Подільському водій легковика збив людину на тротуарі (ФОТО)
10:33
Срд
Автобус із 26 пасажирами тягнули із замету на Вінниччині
09:42
Срд
На вінницькому заводі «Маяк» скалічився робітник
09:01
Срд
Для фінансування з обласного бюджету подали 40 патріотичних проектів
08:00
Срд
Вінничанку оштрафували за непотріб під вікнами (ФОТО)
18:46
Вт
Юні самбісти Вінниці впевнено виборюють «золото»
17:38
Вт
На Козятинщині продовжили канікули до 18 січня
16:50
Вт
У Вінниці розслідують убивство у в’язниці
16:01
Вт
У зоні ООС загинув боєць зі Жмеринського району
15:24
Вт
На Вінниччині поки люди щедрували, юнак обікрав крамницю
14:42
Вт
На Вінниччині зникли двоє чоловіків (ФОТО)
14:00
Вт
У Вінниці від кору померло немовля

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"