«Завдяки пандемії активно розвиватимуться медицина та генна інженерія» – вінницький дослідник
  • «Завдяки пандемії активно розвиватимуться медицина та генна інженерія» – вінницький дослідник
10 Червня
09:45

Про негативні економічні наслідки пандемії говорять усі. Світовий банк прогнозує такий сильний спад економіки, якого не було ще з часів Другої світової війни. Однак вінницький дослідник Володимир Мамай стверджує, що економічна криза у світі сталася б навіть без це пандемії коронавірусу. Адже це зумовлено природніми циклами.  Саме про це він розповів «Інформаційній Вінниччині».

Як впливає сонячна активність на стан Світової та української економіки?


– У природі та людському суспільстві багато процесів відбувається циклічно. Я трохи зупинюсь на циклах для кращого розуміння цієї теми. І нагадаю деякі з них: обертання Землі навколо своєї осі (доба, 24 години), обертання Сонця навколо своєї осі (близько 27,5 діб), обертання місяця навколо Землі (близько 28 діб), обертання Землі навколо Сонця (365 діб). Цикли сонячної активності складають 7, 14, 28 діб та 2,5-3, 5, 6, 10-12, 22, 180 років. Обертання Юпітера навколо Сонця – 12 земних років, Сатурну – 29. Вибудова найближчих планет гігантів Юпітера та Сатурну в одну лінію – раз на 20 років. Економіка, як синтез природніх процесів та взаємодії людей теж має певну циклічність, Нариклад, 3-5  років – цикли Кітчіна – коливання запасів золота, сфера грошового обігу, кризи кредитної сфери, порушення і встановлення рівноваги на споживчих ринках; 8-11 роківсередні або промислові цикли - Клемента Жуглера (8-10) / Маркса (10-11 років) – періодичність оновлення основного капіталу, система кредитування; 15-25 – будівельні та демографічні цикли Кузнеця – оновлення житла та деяких типів виробничих споруд, міграційні процеси); 40-60 роківцикли Кондратьєва – зміни базових технологій, джерел енергії, об’єктів інфраструктури. Цикли Кондратьєва включають в себе низхідну фазу (20-30 років, зміни базових технологій (технічне переоснащення) та технологічних структур) та висхідну (20-30 років, піднесення економічного та науково-технічного розвитку суспільства, масове поширення нових технологій, зародження і розвиток нових галузей науки, виробництва, економіки. Також є вікові логістичні цикли, що охоплюють період від 150 до 350 років, та інші.

Тобто, періоди природніх та економічних циклів співпадають?

– Так, 3, 5 річні періоди сонячної активності – з 3-5 річними циклами Кітчіна. І потрійна або подвійна кратність буде формується у 10-річний період. Періоду активності утворення плям на Сонці (8-12 років) відповідає основним економічним промисловим циклам (які були описані ще Марксом в «Капіталі»). Їхня подвійна кратність дорівнює 16-24 рокам, який співпадає з повним періодом сонячної активності (22 роки) та періодом вибудови планет-гігантів в одну лінію (20 років), а в  економіці – з циклом Кузнєцова (15-25). Подвійна (40) та потрійна (60) кратність 20-річного природнього періоду відповідає економічним циклам Кондрат’єва. І так далі. Для прикладу наведу періоди 3-х останніх світових економічних криз:

  • 2018-по теперішній час;
  • 2007-2009;
  • 1997-1998.

Останні мінімуми періодів активності утворення плям на Сонці:

  • 2018- по теперішній час;
  • 2007-2009 рр;
  • 1995-1997 рр.

Українська економіка підв’язана до світової, тому у нас повторюються усі світові процеси та нашаровуються національні особливості.

Чого
чекати в найближчому майбутньому, якщо враховувати сонячну циклічність його активності?

У даний час спостерігається мінімум активності утворення плям на Сонці, тобто, межа між двома циклами по 11 років. І спостерігаємо, що світова економіка на «дні», присутня величезна криза у всіх сферах життя людства. Думаю, з кінця 2020-го або перших місяців 2021 року почнеться новий цикл сонячної активності. Тож, паралельно – нові інформаційні, соціальні, технологічні та економічні процеси, початок відновлення світової економіки, активізація міжнародних взаємовідносини у всіх сферах. Початок висхідної фази циклу Кондратьєва характеризується початком глобального переходу на індивідуальні та промислові джерела відновлювальної енергетики, запуск електротранспорту, масового запровадження новітніх технологій з штучним інтелектом, робототехніки у всіх сферах нашого життя (в першу чергу у військової сфері). Також можливі обмеження базових прав та свобод, намагання нав’язати певні думки населенню. Припускаю подальше розповсюдження ідеї, що віруси та хвороби є дуже небезпечними і людство має витрачати великі кошти на боротьбу з ними. Відтак, будуть гарно фінансуватися розробки нових вакцин, активно проводитись торгівля ними, можлива навіть масова вакцинація та біомодифікація (змінна генному) людини.

Чи взаємодіють між собою емоційні стани людей під час пандемії та стабільність економіки? Як на це впливає сонячна активність?

Звичайно. Під час пандемії люди відчувають тривогу за себе та близьких. Страх змушує людей діяти в напрямку свого захисту, з метою позбавитись причини страху. Знаючи цей принцип, людьми можна керувати, і в даній ситуації керують, хоча люди іноді цього не усвідомлюють. Під час теперішньої «пандемії» відбувається спекуляція товарами першої необхідності (продукти харчування, медичні та гігієнічні засоби). Відповідно, підприємства, які виробляють ці товари або запаслися ними раніше, мають зиск, а решта – на карантині. На рівні міжнародних відносини країн закривають кордони, припиняють товарообіг між країнами. На Землі відбуваються різноманітні процеси у всіх сферах життя планети, що характерні для даного періоду сонячної активності.

Ви стверджуєте, що більшість процесів на Землі відповідає «життю» Сонця?

– Так. Це доведено безліччю досліджень в різні роки та у різних країнах, просто ця інформація не афішується. Головне правильно розуміти причинно-наслідкові зв’язки та ієрархічність взаємодії. Сонце – зірка, яка гравітаційним полем утримує всі планети навколо себе, виділяє неймовірну кількість енергії, яка є причиною багатьох природніх процесів у зоряній системі. Земля – невеличка планета, на якій є біосфера, що утворилася, в такій формі лише завдяки Сонцю. Відповідно воно і має вплив на природні процеси планети, тобто, є їхньою причиною, а самі процеси – вже наслідками. Вся кореляція життя різноманітних сфер на Землі відповідає фізичним, астрономічним, кліматичним, біологічним та логічним законам і має таку ієрархію (від більшого до меншого).  В сучасному суспільстві ще з школи вчать звертати увагу на наслідкові (другорядні) речі, які не такі важливі як причинні (першорядні). Коли людина розуміє причину процесу, вона може її уникнути, спрогнозувати та підготовитись, а коли акцентує увагу на наслідках, вона безперестанку буде з ними стикатися і боротися, не розуміючи, чому ці події з нею трапляються.

В суспільстві нав’язують думку, що в природних, соціальних, економічних процесах відбувається повний хаос, що буде у майбутньому – невідомо, переплутуються причинно-наслідкові та ієрархічні зв’язки. З такої позиції добре себе виправдовувати, вводити в оману та керувати суспільством. Наведу кілька прикладів правильних процесів життєдіяльності. Перше. Система охорони здоров’я країни побудована так, щоб вчити людей ще змалечку жити здоровим способом життя (харчування, режим доби, фізична активність, природнє лікування), тоді люди на 80% будуть здоровішими. Спосіб життя – це причина стану нашого здоров’я, а хвороби – наслідок. Ми самі формуємо стан нашого здоров’я (окрім спадкових хвороб та нещасних випадків). Друге. Економіка, енергетика та збройні сили країни мають бути системними. Тому потрібне планування довготривалих процесів, чітке розуміння напрямків розвитку цивілізації та усвідомлення, яке місце України в ній. Згідно із цим плануванням, необхідно закладати бюджет на розвиток перспективних напрямків науки, галузей виробництва, енергетики тощо. Знаючи про циклічність процесів, ми можемо прогнозувати майбутні соціальні, економічні кризи та готуватися до них. Кожна криза – новий етап розвитку суспільства у всіх його галузях, тобто, кризи потрібно використовувати для розвитку системи управління країною, науки, промисловості, економіки, енергетики, оборонного комплексу України.  

Якщо економічні кризи повторюються кожні 10-12 років, і теперішня теж була невідворотна, то яким чином посилила її пандемія? На які версти населення найбільше впливає криза і чому?

– Зараз природні процеси не сприяють розвитку масових захворювань та пандемій.  На мою думку, ми маємо справу з штучним утворенням – синтезом інформаційно-економічно-геополітичного впливу, який одночасно виконує багато задач у всіх цих сферах життя суспільства. «Пандемія» відіграє роль «винуватця» (початковим імпульсом) світової економічної кризи та одночасно є приводом для подальших дій: введення обмежуючих заходів (обмеження пересування, транспортного сполучення, товарообігу тощо), покарання винних, накладання штрафів та відшкодування наслідків та ніше. Тобто, відповідно до природно-економічних законів економічна криза була неминуча, її багато фахівців прогнозували та чекали. «Пандемія» відвела увагу від циклічності процесу та її природи і одночасно направила увагу усього людства в те русло, в якому хтось дуже зацікавлений – розвиток медицини та суміжних галузей в боротьбі із хворобами (вакцинація, генна інженерія, ліки на основі нанотехнологій тощо). До слова, це чудовий спосіб відмивання коштів. Водночас, «пандемія» є  приводом для ізоляції та порушення здійснення планів деяких країн.

Кризи в суспільстві найбільше впливають на найменш захищені версти населення. Це залежить від потенціалу стійкості до несприятливих умов середовища існування. Простою мовою – кількості  харчів, енергоресурсів, засобів захисту, речей першої необхідності та на скільки часу всього цього вистачить.

Що можна порадити українцям у цій ситуації?

– Брати відповідальність за свої вчинки, розуміти, що кожен отримує те, що він для себе, своєї родини та своєї країни робить. На найближчі роки бути розсудними та обачливими, мати запас фінансів, харчів, енергоресурсів, речей першої необхідності та «пороху». Вчитися критично мислити, розуміти причино-наслідковість процесів, які навколо відбуваються. Тобто, постійно шукати відповіді на питання: Яка причина того що відбувається? Кому це вигідно? Шукати Істину у всьому.

Нагадаємо, Володимир Мамай стверджує, що пандемія мала б розпочатись у 2023-2024 роках.

Щоб отримувати новини вчасно, підписуйтесь на наш Телеграм-канал.

Фото: 112.ua

Автор: i-vin.info
Коментарів 0

Читайте також:

14 Квітня
В територіальній громаді на Вінниччині встановили інклюзивний майданчик
14 Квітня
На Вінниччині засудили жінку, яка присвоїла понад 100 тисяч гривень
14 Квітня
На Вінниччині за останню добу пожежники майже 40 разів боролися з вогнем
14 Квітня
Цвіт магнолій заполонив Вінниччину
14 Квітня
За добу на Вінниччині від коронавірусу одужало понад 700 пацієнтів
14 Квітня
Вінничани мають можливість відправити «меседж у космос»

Всі новини

18:40
Вт
В територіальній громаді на Вінниччині встановили інклюзивний майданчик
17:20
Вт
На Вінниччині засудили жінку, яка присвоїла понад 100 тисяч гривень
14:50
Вт
На Вінниччині за останню добу пожежники майже 40 разів боролися з вогнем
13:10
Вт
Цвіт магнолій заполонив Вінниччину
11:45
Вт
За добу на Вінниччині від коронавірусу одужало понад 700 пацієнтів
10:10
Вт
Вінничани мають можливість відправити «меседж у космос»
08:40
Вт
Гімнастика для очей захистить від проблем із зором
20:15
Пнд
У Вінниці розпочали роботу над інфраструктурним проєктом вартістю у 100 млн гривень
19:15
Пнд
У Вінниці горів сухий очерет
18:43
Пнд
Від сьогодні у Вінниці вимикають опалення
15:05
Пнд
В селі на Вінничині затримали підозрюваного, який до смерті побив жінку
13:45
Пнд
«Башту та Мур» планують реставрувати: Вінницька облрада шукає гроші
11:55
Пнд
Останніми днями на Вінниччині стрімко знизилась добова кількість хворих на «ковід»
10:35
Пнд
Сьогодні на Вінниччині зариблюватимуть водосховище
08:30
Пнд
Плавати на каяках потрібно за дотримання суворих правил безпеки
20:00
Нд
Сім’я з Вінниці хоче облаштувати на Південному Бузі водний сад
18:55
Нд
На Вінниччині стартувала заборона на ловлю риби
16:50
Нд
Вінничанка отримала перемогу на міжнародному фестивалі-конкурсі «Весняні Зорі»
15:10
Нд
Вінницяоблводоканал попереджає про зниження тиску подачі води

Будьте першими
в курсі останніх новин з
Інформаційною Вінниччиною

підпишіться на наші новини через соцмережі

Дякую, я вже підписаний на "Інформаційну Вінниччину"